graphical space graphical space
  
ΠΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
graphical space
  Τετάρτη 22/10/2014
  Οδηγεί στον Χάρτη Ιστιοσελίδας Περιεχόμενα   Χρήσιμες Συνδέσεις Σύνδεσμοι  contact us Επικοινωνία     Αγγλικό Site English   
graphical space
graphical space
Αναζήτηση
   
Σύνθετη Αναζήτηση >
graphical space
graphical space
graphical space
Flags
graphical space
graphical space
graphical space
Επιστροφή Επιστροφή   Εκτύπωση Εκτύπωση   
graphical space

Κ.Ε.Π.

Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
Τηλ επικοινωνίας  213-2017800
Διεύθυνση Αγ. Αλεξάνδρου 75α

-Γραφείο Προϊσταμένου 210-9852748
-Γραφείο Γραμματείας 213-2017809 μεχρι 815


Στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου λειτουργούν δυο ( 2 ) Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ( ΚΕΠ ), ένα στο Κεντρικό Φάληρο και το παράρτημα στην περιοχή της Αγ. Βαρβάρας.


1. ΚΕΠ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Κεντρικό ( Αγ. Αλεξάνδρου 75α )
Τηλ. : 213 - 2017800
Φαξ  : 210 - 9884804
e-mail: d.palaioufalirou@kep.gov.gr


2. Παράρτημα ΚΕΠ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Αγ. Βαρβάρας ( Θερμοπυλών 1 )
Τηλ. : 210-9888556
Φαξ: 210-9880380
e-mail: d.palaioufalirou-a@kep.gov.grΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΠ ( www.kep.gov.gr )

Το 2002 πραγματοποιήθηκε η σύσταση των ΚΕΠ, μετά τον Ν. 3013/2002 άρθ. 31 ( ΦΕΚ 101/Α/2002 ).

Η λειτουργία του ΚΕΠ στο Δήμο μας ξεκίνησε την 10η Σεπτεμβρίου 2002 (ΥΑ ΔΙΣΚΠΟΦ. 1/Οικ. 16974/2002 - ΦΕΚ 1173/Β/10.9.2002 ) και του παραρτήματος Αγ. Βαρβάρας την 11η Σεπτεμβρίου 2006 ( ΥΑ 6647/2006 - ΦΕΚ 442/Β/11.4.2006 )

Το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ είναι καθημερινά ( Δευτέρα - Παρασκευή ) από 08.00 έως 20.00 και το Σάββατο από 08.00 έως 14.00.

Αποστολή των ΚΕΠ είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. Ειδικότερα το ΚΕΠ:

- Eνημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση όλων των διοικητικών διαδικασιών

- Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για πάνω από 1000 διαδικασίες που έχουν πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Για τις μη πιστοποιημένες διαδικασίες το ΚΕΠ παρέχει μόνο διοικητική πληροφόρηση.

Τη διαβίβαση των αιτήσεων των πολιτών στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διεκπεραίωσή τους, αναλαμβάνει το ΚΕΠ το οποίο παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο. 
Ο πολίτης πλέον εξυπηρετείται πλήρως από ένα μόνο σημείο (one stop shop), αντί να απευθύνεται σε διαφορετικές υπηρεσίες για διαφορετικές πληροφορίες. Αυτή είναι και η αρχή ( αρχή της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης του πολίτη από μια θέση εργασίας ) βάσει της οποίας λειτουργούν τα ΚΕΠ


Συνηθισμένες Υπηρεσίες που παρέχει το ΚΕΠ:

- Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
- Επικύρωση φωτοαντιγράφων δημοσίων εγγράφων
- Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης
- Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
- Έκδοση πιστοποιητικού σπουδών
- Έκδοση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
- Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης
- Έκδοση αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου κ.ά.
- Έκδοση αντιγράφου ληξιαρχικών πράξεων (γέννησης , γάμου , θανάτου)
- Χορήγηση δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ με τα μαζικά μέσα συγκοινωνίας
- Ειδικό εποχιακό επίδομα του άρθ. 22 του Ν. 1836/89 - ΟΑΕΔ
- Οικογενειακό επίδομα - ΟΑΕΔ
- Έκδοση επαγγελματικών αδειών
- Ανανέωση άδειας οδήγησης
- Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας
- Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας
- Μεταδημότευση
- Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου
- Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠΤρόπος λειτουργίας ΚΕΠ

Ο πολίτης ενημερώνεται επιτόπου από τους υπαλλήλους του ΚΕΠ για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης.
Αν θελήσει να υποβάλει κάποιο αίτημα που αφορά σε μια από τις 1000 και άνω διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνει το ΚΕΠ, απευθύνεται σε έναν υπάλληλο του Κέντρου το οποίο, παρουσία του πολίτη, συμπληρώνει τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση. Στη συνέχεια, η αίτηση αποστέλλεται μέσω του ΚΕΠ στην αρμόδια υπηρεσία, όπου και πρωτοκολλείται. Το ΚΕΠ αναλαμβάνει να παρακολουθήσει μέχρι τέλους την εξέλιξη της υπόθεσης, απαλλάσσοντας έτσι τον πολίτη από οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση και πιθανή ταλαιπωρία.
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο πολίτης θα μπορεί να παραλάβει την απάντησή του από το ΚΕΠ.


ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Ο πολίτης προσέρχεται αυτοπροσώπως στο ΚΕΠ για οποιαδήποτε υπόθεσή του φέροντας οπωσδήποτε μαζί του πρωτότυπο έγγραφο απόδειξης της ταυτότητάς του. (Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας , διαβατήριο εν ισχύ , δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας)

2. Τηλεφωνικές πληροφορίες για διαδικασίες, δικαιολογητικά κλπ δίνονται μόνο από το τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στο τηλ 1500

3.Εναλλακτικά ο πολίτης μπορεί να καταθέσει την αίτησή του τηλεφωνικά στο τηλ. 1500 ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πύλη: www.ermis.gov.gr και να ζητήσει να παραλάβει την απάντηση από το ΚΕΠ της επιλογής του , όπου θα πρέπει να προσέλθει αυτοπροσώπως με την ταυτότητά του (ή διαβατήριο εν ισχύ , δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας)


Τα ΚΕΠ έχουν ένα μεσολαβητικό ρόλο. Ενημερώνουν τους πολίτες, τους διευκολύνουν στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, εγγράφων κλπ και αποστέλλουν το φάκελο συμπληρωμένο στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία εξετάζει το αίτημα στην ουσία, ως η μόνη αρμόδια να εκδώσει την τελική διοικητική πράξη.


graphical space
Δήμος Παλαιού Φαλήρου
Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, 213 2020200
Developed by EXODUS