Έσοδα

Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού

Επιβάλλονται σε όλα τα ακίνητα που ηλεκτροδοτούνται και εισπράττεται μέσω του λογαριασμού ΔΕΗ.
Καθορίζεται από τον τύπο: εμβαδόν ακινήτου Χ συντελεστή Δημοτικών τελών
Ισχύει και για μη ηλεκτροδοτούμενα, αλλά χρησιμοποιούμενα ακίνητα.

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

Το τέλος ακίνητης περιουσίας επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα εκτός από εκείνα που υπάγονται στην παρ. 7 του Ν. 2130 άρθρο 24 (κοινόχρηστοι χώροι, εργοταξιακοί χώροι κ.λ.π)
Καθορίζεται από τον τύπο: εμβαδόν ακινήτου Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστή παλαιότητας Χ συντελεστή ΤΑΠ (0,0035%)
Εισπράττεται μέσω του λογαριασμού ΔΕΗ.
Σε περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου εισπράττεται μέσω βεβαιωμένων καταλόγων.

ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Αίτηση συμπληρωμένη με ακριβή τ.μ. βάσει συμβολαίου
-Συμβόλαιο (απλή προσκόμιση)
-Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ εξοφλημένο για κάθε ιδιοκτησία που θα μεταβιβαστεί
-Σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιοκτησίας (π.χ. αποθήκη, γκαράζ, που ηλεκτροδοτείται από τον κοινόχρηστο μετρητή, χρειάζεται ο τελευταίος λογαριασμός ΔΕΗ των κοινοχρήστων εξοφλημένος.

ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Αίτηση συμπληρωμένη με σκριβή τ.μ. βάσει συμβολαίου
-Συμβόλαιο (απλή προσκόμιση)
-Απόκομμα υπεύθυνης δήλωσης για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ή διπλότυπο είσπραξης.
-Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου χρειάζεται η προσκόμιση εγγράφου διακοπής ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ.

Τέλος επί των Ακαθαρίστων Εσόδων Κέντρων Διασκέδασης

Δήλωση άρθρου 8 Ν. 1599/86 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος»
-Περιοδική ΦΠΑ
-Επιτυχής καταχώριση ΦΠΑ
– Έναρξη εφορίας για νέο κατάστημα


Τέλος Παρεπιδημούντων

Δήλωση άρθρου 8 Ν. 1599/86 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος»
-Περιοδική ΦΠΑ
-Επιτυχής καταχώριση ΦΠΑ


Τέλος Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων για Περίπτερα-Πανηγύρια

Αφορά τις θέσεις των πανηγυριών του Αγ. Αλεξάνδρου, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, των Ταξιαρχών, της Αγίας Βαρβάρας, της Αγίας Κυριακής και της Αγίας Τριάδας.
Θέσεις : 200€ ανά 4μετρο πάγκο
Θέσεις : 150€ ανά 4μετρο πάγκο
Απαραίτητα είναι:

 • Η ύπαρξη πρωτοκολλημένης αίτησης
 • Απόδειξη ταμειακής μηχανής
 • Βεβαίωση εναρξης εργασιών απο εφορία- Δ.Ο.Υ.

Για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων με:
Ψυγεία, παιχνίδια και σκαλιέρες έξω από τον κύριο χώρο των περιπτέρων μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ ‘ 19€ / τ.μ. / μήνα

Δημοτικός Φόρος

Επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα που ηλεκτροδοτούνται και εισπράττεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ.
Καθορίζεται από τον τύπο: εμβαδόν Χ συντελεστή Δ.Φ.

Τροποποίηση Τετραγωνικών Μέτρων

 1. Αίτηση (ιδιοκτήτη)
 2. Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ εξοφλημένο
 3. Συμβόλαιο (απλή προσκόμιση)
 4. Σε περίπτωση μείωσης τετραγωνικών υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, διότι μόνο ο ιδιοκτήτης δύναται να προχωρήσει σε μείωση των τετραγωνικών του ακινήτου.


Δικαιολογητικά όταν πρόκειται να γίνει ή έχει γίνει κατεδάφιση ακινήτων

 1. Συμβόλαιο κατεδαφισμένου ακινήτου (απλή προσκόμιση)
 2. Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ εξοφλημένο από όσους μετρητές υπήρχαν στο κατεδαφισμένο ακίνητο καθώς και το έντυπο διακοπής ρεύματος από τη ΔΕΗ
 3. Άδεια κατεδάφισης
 4. Άδεια οικοδομής νέου κτίσματος
 5. Αν το παλιό και μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο δηλωνόταν στη ΔΥΟ ως κενό, τότε προσκομίζεται το Ε2.

Δικαιολογητικά Συνένωσης Ακινήτων

 1. Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου με αριθμό παροχής
 2. Συμβόλαιο (απλή προσκόμιση)
 3. Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ εξοφλημένο από όσους μετρητές υπήρχαν
 4. Ταυτότητα του ιδιοκτήτη διότι η συνένωση μπορεί να γίνει μόνο από τον ιδιοκτήτη
 5. Σε περίπτωση συνένωσης οικοπέδων απαραίτητη είναι εκτός από την προσκόμιση συμβολαίων και η υπεύθυνη δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ή το διπλότυπο είσπραξης
 6. Έτος οικοδομικής άδειας

Διαχωρισμός Ακινήτων

 1. Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου με το νέο αριθμό παροχής του ενός ακινήτου
 2. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη στην οποία να δηλώνονται τα τ.μ. του άλλου ακινήτου
 3. Συμβόλαια (απλή προσκόμιση)
 4. Έτος οικοδομικής αδείας
 5. Ταυτότητα του ιδιοκτήτη διότι η συνένωση μπορεί να γίνει μόνο από τον ιδιοκτήτη
 6. Τελευταίος λογαριασμός ΔΕΗ εξοφλημένος

   

Ηλεκτροδότηση Διαμερισμάτων Νεοαναγειρόμενης Οικοδομής

 1. Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου με αριθμό παροχής του ενός ακινήτου (απαραίτητο είναι να γνωρίζετε ποιες ιδιοκτησίες π.χ. αποθήκη, γκαράζ, διαμέρισμα θα ηλεκτροδοτηθούν από τον ίδιο αριθμό παροχής)
 2. Ταυτότητα του δηλούντος τα τ.μ. των ακινήτων (απλή προσκόμιση)
 3. Έτος οικοδομικής αδείας
 4. Σε περίπτωση που η ηλεκτροδότηση αφορά κοινόχρηστους χώρους, απαραίτητα είναι εκτός από τα ανωτέρω και α) η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού με τα ακριβή τ.μ. των κοινόχρηστων χώρων ή μη που θα ηλεκτροδοτηθούν από τον κοινόχρηστο μετρητή της ΔΕΗ (σχετικό έντυπο δήλωσης θα παραλάβετε από την υπηρεσία μας) & β) η προσκόμιση του λογαριασμού της ΔΕΗ που ήταν εργοταξιακός

Επανασύνδεση Ηλεκτρικού Ρεύματος

 1. Ταυτότητα του ιδιοκτήτη, διότι η επανασύνδεση μπορεί να γίνει μόνο από τον ιδιοκτήτη
 2. Απόκομμα υπεύθυνης δήλωσης για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ή διπλότυπο είσπραξης
 3. Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου με αριθμό παροχής

Ένσταση προς τη Συμβιβαστική Επιτροπή για Πρόστιμα που επιβάλλει ο Δήμος

Η ένσταση απευθύνεται προς τη Συμβιβαστική Επιτροπή Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
Η προθεσμία είναι 20 ημερολογιακές ημέρες.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Εις τριπλούν φωτοτυπία το Διπλότυπο Είσπραξης
 2. 1,15€ Προνοίας Πειραιώς είτε από Δικηγόρο είτε από το Πρωτοδικείο Πειραιά
 3. 1,50€ Μεγαρόσημο από ΔΟΥ