Ανακοίνωση προς αιτούσες/αιτούντες της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018»

Πράξη προσδιορισμού φόρου-εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2016
(εισοδήματα από 1.1.2016 έως 31.12.2016