Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού. Υπενθύμιση εγγράφου.