Ανοικτός διαγωνισμός έργου μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ

του έργου”Ενίσχυση και επέκταση Δημοτικού φωτισμού”