Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός έργου μέσω ΕΣΗΔΗΣ

image_pdfimage_print

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ

ΤΕΥΔ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΟΡΟΙ

ΤΕΥΔ