1 2 3 57

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, σε συνέχεια του με αρ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και στα πλαίσια της λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, ενημερώνει το κοινό ότι για το χρονικό διάστημα από 21.09.2020 έως και 04.10.2020 η προσέλευση στις υπηρεσίες του Δήμου μας θα γίνεται έως και τις […]

ΑΦΙΣΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ   ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ

1 2 3 57