1 2 3 27

Παρακαλούνται οι Δημότες που προσέρχονται για οποιοδήποτε θέμα, να φέρουν μαζί τους και να χρησιμοποιούν σωστά προστατευτική μάσκα (η οποία να καλύπτει την μύτη και το στόμα).

Από το Κ.Ε.Π. Παλαιού Φαλήρου εκδόθηκε το πρώτο πιστοποιητικό μέσω της νέας πλατφόρμας

To Δίκτυο SDG 17 Greece στοχεύει στην προώθηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με προτεραιότητα στους Άξονες Πολιτισμός – Παιδεία – Περιβάλλον – Ανάπτυξη 

Η πρόταση του Δήμου μας επιλέχθηκε από την Ε.Ε. για τη συμμετοχή στο διετές πρόγραμμα για έξυπνες πόλεις : 100 INTELLIGENT CITIES CHALLENGE

1 2 3 27