1 2 3 4

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»   ΤΕΥΔ ΟΡΟΙ

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο»Ανακατασκευή φθαρμένων και επικίνδυνων πεζοδρομίων Π.Φαλήρου 2019″

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων 2019».

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2019 ΤΕΥΔ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ∆ήμαρχος Παλαιού Φαλήρου ∆ιονύσης Χατζηδάκης ανακοινώνει ότι, μετά από την διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας που πραγματοποιήθηκε στις 9/7/2018 και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την με αρ. 27/2018 Πράξη, προβαίνει στην Ανακατασκευή Παλαιών Ασφαλτοταπήτων στους εξής δρόμους: Ζαΐμη (από Αμφιθέας έως Ποσειδώνος), Μουσών (από Αχιλλέως έως Πικροδάφνης), Αγ. Τριάδος (από πλ. […]

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ.   Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ (doc) Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ (pdf)

1 2 3 4