1 2 3 4 5 7

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019” ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΤΕΥΔ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΟΙ ΤΕΥΔ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ”   ΤΕΥΔ ΟΡΟΙ

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο”Ανακατασκευή φθαρμένων και επικίνδυνων πεζοδρομίων Π.Φαλήρου 2019″

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο “Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων 2019”.

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2019 ΤΕΥΔ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1 2 3 4 5 7