1 2 3

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει τον ορισμό άμισθων συμβούλων σε θέματα επιχειρηματικότητας,  παρακολούθησης και υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Δείτε την απόφαση ορισμού εδώ

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει τον ορισμό εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων, υπευθύνων στο Δημοτικό Νεκροταφείο, στα Δημοτικά Ιατρεία, στις Δημοτικές βιβλιοθήκες και στις Δράσεις “Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας”, “Έξυπνη Πόλη”, και “Τουρισμός και Ναυτιλία”. Δείτε την απόφαση ορισμού εδώ

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει τους Αντιδημάρχους του Δήμου μας  με θητεία από 09/09/2019 μέχρι 08/09/2020 . Δείτε την απόφαση ορισμού εδώ

Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΝΤΑΖΗ του Δημητρίου, ως Αντιδήμαρχο του Δήμου μας, με θητεία από 02/09/2019 μέχρι 01/09/2020 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου δείτε την απόφαση εδώ…

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει τους Αντιδημάρχους του Δήμου μας, για το υπόλοιπο της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι από 02/07/2019 έως και 31/8/2019. Δείτε την απόφαση ορισμού εδώ

Εφαρμογή σε όλους τους Δήμους του πληροφοριακού συστήματος «ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» – Αναγκαίες προσαρμογές στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης πολιτών   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Με την υπ΄αρ. 1/2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης – Δ/νση Αστικής Κατάστασης σχετικά με το νέο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών», ορίζεται: Για το Γραφείο Ληξιαρχείου  Από την 16η Ιανουαρίου 2018 και ώρα […]

Πρόσκληση Στρατεύσιμων Κλάσης 2021 (αρρένων γεννηθέντων το έτος 2000) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές για τους διαμένοντες στο εξωτερικό, για την κατάθεση Δελτίου Απογραφής

1 2 3