1 2

Έγκριση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020, του Κληροδοτήματος «Φερράχ  Ζουκίου» (έγκριση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών αρ. πρωτ. 9092/628/04.03.2020).

Έγκριση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020, του Κληροδοτήματος «Παύλου Αθανασιάδη» (έγκριση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών αρ. πρωτ. 9093/629/04.03.2020).

Δημοσίευση περίληψης δικογράφου αίτησης του Ιωάννη Αντ. Ασιμή, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, με την ιδιότητά του ως εκτελεστή της διαθήκης του Γεωργίου Συρίγου, για περισσότερα πατήστε εδώ

Έγκριση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019, του Κληροδοτήματος «Φερράχ  Ζουκίου» (έγκριση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών αρ. πρωτ. 118892/7195/2018/30-01-2019).

Έγκριση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019, του Κληροδοτήματος «Παύλου Αθανασιάδη» (έγκριση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών αρ. πρωτ. 118893/7196/2018/01-02-2019).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου και η τριμελής Επιτροπή Κληροδοτημάτων, με Πρόεδρο τον Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτρη Καρκατσέλη,  βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης του Γαμήλιου  Επιδόματος για το έτος 2018, συνολικού ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€), σε πέντε (5) νεόνυμφες κοπέλες σε εκτέλεση της βούλησης του δωρητή «ΠΑΥΛΟΥ Γ. […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση γαμήλιου επιδόματος (κληροδ. «ΠΑΥΛΟΥ ΓΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ») σε άπορα κορίτσια                              Οι υποψήφιες καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο Π. Φαλήρου (Τερψιχόρης αρ. 51 & Αρτέμιδος), μέσα σε προθεσμία ενός μηνός που αρχίζει από 12/09/2018.   Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ…                                                   

1 2