1 2

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου 2021 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δήμου Π. Φαλήρου οικ. έτους 2021 Προϋπολογισμός Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ. έτους 2021 ΑΔΣ 239/2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΠΦ 2021 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2021   Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 2021 ΑΟΕ 373/2020 Προϋπολογισμός Παιδικών Σταθμών 2021   Πολιτιστικό & Αθλητικό […]

Έγκριση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020, του Κληροδοτήματος «Φερράχ  Ζουκίου» (έγκριση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών αρ. πρωτ. 9092/628/04.03.2020).

Έγκριση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020, του Κληροδοτήματος «Παύλου Αθανασιάδη» (έγκριση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών αρ. πρωτ. 9093/629/04.03.2020).

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου 2020 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ.έτους 2020 Προϋπολογισμός Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ.έτους 2020 ΑΔΣ 363 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΠΦ 2020 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2020 Τροποποίηση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2020 ΑΔΣ 49/2020 1η Αναμόρφωση 2020 Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΑΔΣ 79/2020 2η Αναμόρφωση 2020 Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΑΔΣ […]

Δημοσίευση περίληψης δικογράφου αίτησης του Ιωάννη Αντ. Ασιμή, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, με την ιδιότητά του ως εκτελεστή της διαθήκης του Γεωργίου Συρίγου, για περισσότερα πατήστε εδώ

Έγκριση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019, του Κληροδοτήματος «Φερράχ  Ζουκίου» (έγκριση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών αρ. πρωτ. 118892/7195/2018/30-01-2019).

Έγκριση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019, του Κληροδοτήματος «Παύλου Αθανασιάδη» (έγκριση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών αρ. πρωτ. 118893/7196/2018/01-02-2019).

1 2