1 2 3 24

Η πρόταση του Δήμου μας επιλέχθηκε από την Ε.Ε. για τη συμμετοχή στο διετές πρόγραμμα για έξυπνες πόλεις : 100 INTELLIGENT CITIES CHALLENGE

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2020 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2020

Οι γονείς θα μπορούν να προσέρχονται και να υποβάλουν οι ίδιοι την αίτηση στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΑΠ Φωτοτυπία τίτλου ιδιοκτησίας ακινήτου (σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, γονική παροχή, αγοραπωλησία, αποδοχή κληρονομιάς) Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος μαζί με το αποδεικτικό εξόφλησής του και αντίστοιχος λογαριασμός ρεύματος κοινοχρήστων (με εξοφλητήριο) εφόσον υπάρχουν αποθήκες ή γκαράζ. Σε περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από ΔΕΔΔΗΕ, με ημερομηνία διακοπής και υπογραφή υπαλλήλου. Φωτοτυπία βεβαίωσης […]

Ο δρόμος δεν θα κλείσει, απλά θα χρησιμοποιείται μέρος του οδοστρώματος τμηματικά, μέχρι της ολοκλήρωσης του έργου

1 2 3 24