Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου 2019 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ.έτους 2019 Προϋπολογισμός Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ.έτους 2019   ΑΔΣ 336/2018 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΠΦ 2019 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2019   ΑΔΣ 33/2019 1η Αναμόρφωση 2019 Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΑΔΣ 108/2019 2η Αναμόρφωση 2019 Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΑΔΣ  190/2019 3η Αναμόρφωση 2019 Δήμου Παλαιού Φαλήρου […]

 Προϋπολογισμός 2017 Δήμος Παλαιού Φαλήρου  Τεχνικό Πρόγραμμα 2017 Εισηγητική ‘Εκθεση Προϋπολογισμού 2017 Στοχοθεσία (ΟΠΔ) 2017 ΝΠΔΔ «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου» (ΠΟΑΚΕ) Σχέδιο Προϋπολογισμού 2017 Στοχοθεσία (ΟΠΔ) 2017 ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου» (ΔΠΣ) Σχέδιο Προϋπολογισμού 2017 Στοχοθεσία (ΟΠΔ) 2017