Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου 2020 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ.έτους 2020 Προϋπολογισμός Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ.έτους 2020 ΑΔΣ 363 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΠΦ 2020 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2020 ΑΔΣ 49/2020 1η Αναμόρφωση 2020 Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΑΔΣ 79/2020 2η Αναμόρφωση 2020 Δήμου Παλαιού Φαλήρου   Δημοτικοί Παιδικοί  Σταθμοί ΑΟΕ 179/2019  Προϋπολογισμός Παιδικών […]

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου 2019 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ.έτους 2019 Προϋπολογισμός Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ.έτους 2019   ΑΔΣ 336/2018 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΠΦ 2019 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2019   ΑΔΣ 33/2019 1η Αναμόρφωση 2019 Δήμου Παλαιού ΦΒ αλήρου ΑΔΣ 108/2019 2η Αναμόρφωση 2019 Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΑΔΣ  190/2019 3η Αναμόρφωση 2019 Δήμου Παλαιού […]

 Προϋπολογισμός 2017 Δήμος Παλαιού Φαλήρου  Τεχνικό Πρόγραμμα 2017 Εισηγητική ‘Εκθεση Προϋπολογισμού 2017 Στοχοθεσία (ΟΠΔ) 2017 ΝΠΔΔ “Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου” (ΠΟΑΚΕ) Σχέδιο Προϋπολογισμού 2017 Στοχοθεσία (ΟΠΔ) 2017 ΝΠΔΔ “Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου” (ΔΠΣ) Σχέδιο Προϋπολογισμού 2017 Στοχοθεσία (ΟΠΔ) 2017