1 2

Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε εδώ Για να δείτε τη περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου. Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ    

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε  μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου.Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ… Για την περίληψη πατήστε εδώ…  

Διακήρυξη μειοδοτικής  δημοπρασίας για τη μίσθωση παραρτήματος Κ.Ε.Π. Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Παλ.Φαλήρου. Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ… Για την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ…

Διακήρυξη επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση Πνευματικού Κέντρου Κοψαχείλας. Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ… Για την περίληψη πατήστε εδώ…

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του Πνευματικού Κέντρου Κοψαχείλας για τη Διακήρυξη πατήστε εδώ… Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ…

1 2