1 16 17 18

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας ( σακούλες) ποσού 24800,00 συμπ ΦΠΑ για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας Περιλήψη Όροι έγκρισης

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την αναθεση του έργου: ANAKATΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ “Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ”

Πρόσκληση προμηθευτών για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια “Συντήρηση νησίδας Λ. Αμφιθέας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου“

1 16 17 18