1 2 3

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου προς στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης για την περίληψη πατήστε εδώ… για τη διακήρυξη πατήστε εδώ…. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε εδώ Για να δείτε τη περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου. Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ    

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε  μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου.Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ… Για την περίληψη πατήστε εδώ…  

Διακήρυξη μειοδοτικής  δημοπρασίας για τη μίσθωση παραρτήματος Κ.Ε.Π. Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Παλ.Φαλήρου. Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ… Για την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ…

Διακήρυξη επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση Πνευματικού Κέντρου Κοψαχείλας. Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ… Για την περίληψη πατήστε εδώ…

1 2 3