1 2 3

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση δύο (2) θέσεων  υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. Αιτήσεις θα υποβάλλονται από 13.11.2019, ημέρα Τετάρτη, έως και 22.11.2019, ημέρα Παρασκευή. Δείτε την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εδώ. Αίτηση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικού συμβούλου σε θέματα επικοινωνίας, προβολής & μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου ανακοινώνουν την πρόσληψη για  Σύμβαση Μίσθωσης ΄Εργου (ΣΜΕ) συνολικά ενός (1) ατόμου ΄Ενα (1) άτομο ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 04-09-2019 έως και 13-09-2019 δείτε την ανακοίνωση εδώ… δείτε το παράρτημα εδώ… δείτε την αίτηση εδώ…   Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί […]

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων Ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ διάρκειας δύο (2) μηνών

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2018 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη ενός ( 1) ατόμου με την Ειδικότητα: ΠΕ Ναυαγοσώστη-Γυμναστή  Κωδ. 101 Πίνακας Κατάταξης Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2018 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με την Ειδικότητα: ΤΕ Νοσηλευτών  Κωδ. 102 Πίνακας κατάταξης Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων

Ανακοίνωση για την σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ,   συνολικά ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη αναγκών του “Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Δήμου Παλαιού Φαλήρου” Υποβολή αιτήσεων για την στο Πολιτιστικού και Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, 4ος όροφος (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος) από 7/05/2018 έως 16/05/2018 & ώρες 08:00-14:00   Δείτε την ανακοίνωση […]

Ανακοίνωση για την σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ,   συνολικά τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών του “Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Δήμου Παλαιού Φαλήρου” Υποβολή αιτήσεων για την στο Πολιτιστικού και Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, 4ος όροφος (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος) από 3/05/2018 έως 14/05/2018 & ώρες 08:00-14:00 Δείτε την σχετική ανακοίνωση […]

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου ανακοινώνουν τα αποτελέσματα για Σύμβαση Μίσθωσης ΄Εργου (ΣΜΕ) Δύο (2) άτομα ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για την εκτέλεση του έργου : Πρόγραμμα καλλιτεχνικής έκφρασης για την αυτοέκφραση των νηπίων Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας Πίνακες απορριπτέων

ανακοίνωση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου», που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο δείτε τις οδηγίες εδώ… δείτε την αίτηση εδώ…

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2017 Ανακοίνωση για την σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ,   συνολικά τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών του “Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Δήμου Παλαιού Φαλήρου” Δείτε την αίτηση εδώ…

1 2 3