Χορήγηση Γαμήλιου Επιδόματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση γαμήλιου επιδόματος
(κληροδ.
«ΠΑΥΛΟΥ ΓΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ») σε άπορα κορίτσια                            

 Οι υποψήφιες καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
στο Δημαρχείο Π. Φαλήρου (Τερψιχόρης αρ. 51 & Αρτέμιδος),
μέσα σε προθεσμία ενός μηνός που αρχίζει από 12/09/2018.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ…