Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το “Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης”

δείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ…