Διάθεση προϊόντων απο παραγωγούς χωρίς μεσάζοντες

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Πολιτών Παλαιού Φαλήρου

Διάθεση προϊόντων απο παραγωγούς χωρίς μεσάζοντες
Στάση τράμ Αγία Σκέπη, είσοδος Ταε-Κβο-Βτο