«Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου» 2015

ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου» (ΔΠΣ)

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2015 (ΈσοδαΈξοδα)

Στοχοθεσία (ΟΠΔ) 2015