Δημοτικό Συμβούλιο 2020

image_pdfimage_print
Α/Α Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Πίνακας Θεμάτων Αποφάσεων Δ.Σ.
1 29.01.2020 29.01.2020 

ΑΔΣ 3/2020

ΑΔΣ 5/2020

2 24.02.2020 24.02.2020

ΑΔΣ 17/2020

3 24.02.2020 24.02.2020
4 31.03.2020 31.03.2020
5 14.04.2020 14.04.2020
6 13.05.2020 13.05.2020

ΑΔΣ 84/2020

ΑΔΣ 85/2020

ΑΔΣ 86/2020

ΑΔΣ 87/2020

ΑΔΣ 88/2020

ΑΔΣ 89/2020

7 16.06.2020 16.06.2020
8 10.07.2020 10.07.2020
9 16.07.2020 16.07.2020
10 16.07.2020 16.07.2020

ΑΔΣ 145/2020 

11 07.08.2020 07.08.2020
12 17.09.2020 17.09.2020