Δράση επιμόρφωσης για τους Δημότες τρίτης ηλικίας

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ…