Μαιευτ. – Γυν/κο Κέντρο Αθήνας «ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Πλ. Έλενας Βενιζέλου 2
http://www.hospital-elena.gr/index_ie.html
2106432220