Νομ. Γεν. Νοσ. Αττικής Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ»

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Ερ. Σταυρού 1, Αμπελόκηποι
http://www.korgialenio-benakio.gr/
2106910512