Περιφ. Γεν. Νοσ. Αθηνών Θώρακος «ΣΩΤΗΡΙΑ»

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Λεωφ. Μεσογείων 152, Αθήνα
2103381100, 2132162000