Εγκαταστάσεις

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Δημόσιες Υπηρεσίες
Αστυνομία Αστυνομία
ΕΛΤΑ ΕΛΤΑ
ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου
ΟΤΕ ΟΤΕ
ΙΚΑ Ιατρεία ΙΚΑ Ιατρεία
Δημοτικές Υπηρεσίες
Δημαρχείο Δημαρχείο
Δημοτικά Ιατρεία Δημοτικά Ιατρεία
Δημοτική Αστυνομία Δημοτική Αστυνομία
ΚΕΠ ΚΕΠ
Πολ. Κέντρα Πολ. Κέντρα
ΚΑΠΗ ΚΑΠΗ
Δημοτική Βιβλιοθήκη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Τράπεζες Τράπεζες
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ