Εκδήλωση ΡΩΜΗΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ για τα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ ΤΟΥ 1955