Έκδοση βιβλιαρίου απόρων

Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση βιβλιαρίου απόρων.