΄Εκθεση Ζωγραφικής » Γαλαξειδιώτικος Αίολος – Από το πανί στον Ατμό»

΄Εκθεση Ζωγραφικής  «Γαλαξειδιώτικος Αίολος – Από το πανί στον Ατμό»

του Γιώργου Μηνά – Γαλαξειδιώτη 

Εγκαίνια 6/3 και ώρα 19:30

Διάρκεια έκθεσης 6/3 – 12/3/2017

΄Ωρες λειτουργίας : 10:00 – 14:00 & 17:00 – 21:30