Ο Δήμος Π.Φ. φιλοξενεί στο Κέντρο Κοινότητας την υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί».