Παρουσίαση βιβλίου «Κωνσταντινούπολη» – Στις άγνωστες γειτονιές του Κερατίου