Ανανέωση Άδειας Οδήγησης

image_pdfimage_print

Ανανεωση Αδειας Οδηγησης

 1. Ταυτότητα ή Διαβατήριο και φωτοτυπία αυτών. Σε περίπτωση αλλοδαπών, προσκομίζεται ισχύουσα άδεια παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν από την υποβολή της αίτησης για πολίτες εκτός Ε.Ε. και 95 ημέρες για πολίτες της Ε.Ε.
 2. Μία έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου(4×6 cm) και δύο απλές έγχρωμες (τις 2 απλές φωτογραφίες θα προσκομίσουν οι πολίτες στους γιατρούς για την έκδοση των πιστοποιητικών υγείας). (Προσοχή οι φωτογραφίες να μην έχουν δακτυλικά αποτυπώματα)
 3. Πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο και οφθαλμίατρο, συμβεβλημένων με την Διεύθυνση Μεταφορών, μαζί με τις αποδείξεις των γιατρών σε φωτοτυπία.
 4. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παραδίδεται η παλιά άδεια οδήγησης, αν έχει λήξει ή φωτοτυπία αυτής αν είναι σε ισχύ. Στη δεύτερη περίπτωση η παράδοση της πρωτότυπης άδειας γίνεται κατά την παραλαβή της νέας.
 5. Αν υπάρχει και άλλο δίπλωμα να κατατίθεται μαζί, γιατί θα βγει ένα ενιαίο.
 6. Α.Φ.Μ.
 7. 3 Ηλεκτρονικά παράβολα συνολικού κόστους 98 Ευρώ όπως αναλύεται παρακάτω:

Εισέρχεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.gsis.gr και επιλέγετε από τις «Υπηρεσίες προς πολίτες» το σύνδεσμο : e-παράβολο και εκδίδετε τα παράβολα με τίτλο:

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών- Άδειες Οδήγησης

Α) Στην κατηγορία: ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ , Τύπος παραβόλου:

 1. Ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης : 50 Ευρώ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ: 0023
 2. Εκτύπωση εντύπου άδειας οδήγησης: 30 Ευρώ,  ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ: 0028

Β) Στην κατηγορία : ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, Τύπος παραβόλου: Ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης : 18 Ευρώ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ:0065

Σε περίπτωση φθοράς ή αλλαγής στοιχείων, επιπλέον e-παράβολο:

Στην κατηγορία : ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, Τύπος παραβόλου: Αντίγραφο εντύπου άδειας οδήγησης : 9,02 Ευρώ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ: 0066

Όλα τα παραπάνω παράβολα εκτυπώνονται είτε από εσάς είτε από το ΚΕΠ και πληρώνονται σε τράπεζα της επιλογής σας.

** Στην περίπτωση που θα επιλέξετε το ΚΕΠ για την εκτύπωση των παραβόλων θα πρέπει να προσκομίσετε την ταυτότητά σας τον ΑΦΜ σας και αριθμό λογαριασμού τράπεζας με το ΙΒΑΝ

Η αίτηση ανανέωσης μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας λήξης.

Διευκρινίσεις:

 • Οι άνω των 80 ετών πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο, οφθαλμίατρο, νευρολόγο ή ψυχίατρο και  ωτορινολαρυγγολόγο, όλοι συμβεβλημένοι με την Διεύθυνση Μεταφορών, μαζί με τις αποδείξεις των γιατρών σε φωτοτυπία
 • Στην περίπτωση που η άδεια οδήγησης είναι ΜΟΝΟ Β΄ επαγγελματικής κατηγορίας και ο κάτοχος είναι κάτω των 65 ετών, δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών για ανανέωση της, αλλά μόνο για αντικατάσταση της με νέου τύπου.
 • Σε περίπτωση κατάθεσης μέσω εκπροσώπου, θα πρέπει να υπάρχει:

α) εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής καθώς και

β) αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης υπογεγραμμένη από τον αιτούντα, επίσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

γ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα θεωρημένη με το γνήσιο υπογραφής. Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης:

«Έχω την κανονική μου διαμονή στην Ελλάδα. Δεν κατέχω άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) (Αν ο ενδιαφερόμενος κατέχει άλλη άδεια οδήγησης διαγράφεται το κείμενο)»

 

Σημείωση:

Το αποδεικτικό κατάθεσης των δικαιολογητικών που παραλαμβάνετε από το  ΚΕΠ δεν έχει ισχύ άδειας οδήγησης.

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

Αν υπάρχει καρδιολογικό πρόβλημα απαιτείται βεβαίωση καρδιολόγου* συμβεβλημένου με τη Δ/ση Μεταφορών.

Διευθύνσεις και τηλέφωνα Διευθύνσεων Μεταφορών:

 1. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ: Θεομήτορος 59 , Άλιμος , τηλ. 2132101543
 2. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Μεσογείων 156 , Χολαργός , τηλ. 2131600665
 3. ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : Τρώων 1 & Χαλκίδος , Περιστέρι, τηλ. 2102639803
 4. ΠΕΙΡΑΙΑΣ : Ερμουπόλεως 38 & Πηλίου , Καμίνια , τηλ. 2131603111