Ισολογισμός Δήμου Π. Φαλήρου έτους 2018

 46/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

210/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου