Ισολογισμός Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους 2019

140/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

131/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου