Κλήρωση μέσω του ΜΗΜΕΔ για διαγωνισμό έργου

Κλήρωση μέσω του ΜΗΜΕΔ για τον διαγωνισμό του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2019″