Οικονομική Επιτροπή 2021

image_pdfimage_print
α/α Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως Πίνακας Θεμάτων – Αποφάσεων ΟΕ
1 22.01.2021 22.01.2021
2 02.02.2021 02.02.2021
3 12.02.2021 12.02.2021
4 23.02.2021 23.02.2021
5 05.03.2021 05.03.2021
6 11.03.2021 11.03.2021
7 17.03.2021 17.03.2021
8 18.03.2021 18.03.2021
9 31.03.2021 31.03.2021
10 13.04.2021 13.04.2021
11 19.04.2021 19.04.2021
12 21.04.2021 21.04.2021
13 05.05.2021 05.05.2021
14 17.05.2021