περίληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας λοιπών παροχών σε είδος

δείτε την περίληψη εδω…