Πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης χώρου εντός του Πάρκου Φλοίσβου

Πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης χώρου
εντός του Πάρκου Φλοίσβου για λειτουργία Αναψυκτηρίου-Εστιατορίου