Πολίτες-ιδιοκτήτες δεσποζούμενων ζώων

Ενημέρωση για τους πολίτες-ιδιοκτήτες δεσποζούμενων ζώων συντροφιάς.