Πολιτογράφηση

image_pdfimage_print

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ  ΧΩΡΙΣ ΕΔΤΟ

 1. Το ισχύον  διαβατήριο
 2. Την ισχύουσα  άδεια  παραμονής
 3. 2 μάρτυρες με Ελληνική  ταυτότητα  (άνω  των  18  ετών)
 4. Την υπεύθυνη  δήλωση συμπληρωμένη.

 Εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν ή ανακτούν την ελληνική ιθαγένεια

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
Οι ενδιαφερόμενοι κάνουν αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία και πρέπει να είναι πρόσφατα.

Α) Για άνδρες:

 • Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την εγγραφή του στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Π. Φαλήρου
 • Εάν είναι έγγαμος πρέπει να προσκομίσει ληξιαρχική πράξη γάμου και υπάρχουν τέκνα πρέπει να προσκομίσει τις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως τους. Εάν είναι διαζευγμένος τη λύση γάμου και υπεύθυνη δήλωση ότι  δεν έχει αποκτήσει τέκνα με την πρώην σύζυγο του. Αν έχουν αποκτηθεί τέκνα απαραίτητες οι ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως τους.
 • Διαβατήριο και άδεια παραμονής

Β) Για γυναίκες:

 • Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί αποκτήσεως ή ανακτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας και που να αναφέρει και την εγγραφή της στο Δήμο Π. Φαλήρου.
 • Εάν είναι έγγαμη πρέπει να προσκομίσει ληξιαρχική πράξη γάμου και αν υπάρχουν τέκνα τις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως τους. Εάν είναι διαζευγμένη τη λύση γάμου και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκτήσει τέκνα με τον πρώην σύζυγο της. Αν έχουν αποκτήσει τέκνα απαραίτητες οι ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως τους
 • Εάν είναι έγγαμη με Έλληνα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του συζύγου.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης της ή πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο.
 • Διαβατήριο και άδεια παραμονής

Στη συνέχεια η Υπηρεσία θα στείλει εντός 2-3 ημερών τη σχετική απόφαση Δημάρχου για εγγραφή του στο Δημοτολόγιο, την οποία και θα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι ταχυδρομικώς.