Έσοδα

image_pdfimage_print

Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού

Επιβάλλονται σε όλα τα ακίνητα που ηλεκτροδοτούνται και εισπράττεται μέσω του λογαριασμού ΔΕΗ.
Καθορίζεται από τον τύπο: εμβαδόν ακινήτου Χ συντελεστή Δημοτικών τελών
Ισχύει και για μη ηλεκτροδοτούμενα, αλλά χρησιμοποιούμενα ακίνητα.

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Το τέλος ακίνητης περιουσίας επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα εκτός από εκείνα που υπάγονται στην παρ. 7 του Ν. 2130 άρθρο 24 (κοινόχρηστοι χώροι, εργοταξιακοί χώροι κ.λ.π)
Καθορίζεται από τον τύπο: εμβαδόν ακινήτου Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστή παλαιότητας Χ συντελεστή ΤΑΠ (0,0035%)
Εισπράττεται μέσω του λογαριασμού ΔΕΗ.
Σε περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου εισπράττεται μέσω βεβαιωμένων καταλόγων.


ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Αίτηση συμπληρωμένη με ακριβή τ.μ. βάσει συμβολαίου
-Συμβόλαιο (απλή προσκόμιση)
-Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ εξοφλημένο για κάθε ιδιοκτησία που θα μεταβιβαστεί
-Σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιοκτησίας (π.χ. αποθήκη, γκαράζ, που ηλεκτροδοτείται από τον κοινόχρηστο μετρητή, χρειάζεται ο τελευταίος λογαριασμός ΔΕΗ των κοινοχρήστων εξοφλημένος.

ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Αίτηση συμπληρωμένη με σκριβή τ.μ. βάσει συμβολαίου
-Συμβόλαιο (απλή προσκόμιση)
-Απόκομμα υπεύθυνης δήλωσης για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ή διπλότυπο είσπραξης.
-Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου χρειάζεται η προσκόμιση εγγράφου διακοπής ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ.

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ (κατάθεση αίτησης στο Τμήμα Εσόδων)

 

Άτομα με αναπηρία

     Προϋπουθέσεις

 • Να είναι κάτοικοι Παλ. Φαλήρου
 • Η απαλλαγή αφορά μόνον την κύρια οικία
 • Να είναι άτομα με αναπηρία 67% και άνω και να έχουν απόφαση από τα ΚΕ.ΠΑ

      Δικαιολογητικά

 • Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ( χορήγηση από τον Δήμο)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας , και τις δύο όψεις.
 • Τελευταίο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ στο όνομα του ενδιαφερομένου  και τις δύο όψεις .
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Αντίγραφο της απόφασης των ΚΕ.ΠΑ.
 • Αντίγραφο συμβολαίου απόκτηση κατοικίας  όπου φαίνεται το εμβαδόν της κατοικίας.
 • Αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης του ακινήτου νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ , σε περίπτωση που το ακίνητο εκμισθώνεται.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη,  ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσμεύεται να προσέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία για να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξης της μίσθωσης, προκειμένου να γίνει η επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου. Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος  της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του εκμισθωτή,  ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσμεύεται να προσέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία για να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξης της μίσθωσης, προκειμένου να γίνει η επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου. Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος  της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
 • Αντίγραφο Ε1  (και τις πέντε σελίδες) της φορολογικής δήλωσης και εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος έτους τα οποία θα πρέπει να προσκομίζεται  μια φορά τον χρόνο.
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα κρίνει απαραίτητο η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 

Άποροι

     Προϋπουθέσεις

 • Να είναι κάτοικοι Παλ. Φαλήρου
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της πρόνοιας του Δήμου.
 • Η απαλλαγή αφορά μόνον την κύρια οικία.

      Δικαιολογητικά

 • Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ( χορήγηση από τον Δήμο)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ( και τις δύο όψεις)
 • Τελευταίο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ στο όνομα του ενδιαφερομένου ( και τις δύο όψεις) .
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Βεβαίωση της Πρόνοιας του Δήμου ότι είναι εγγεγραμμένος στις κοινωνικές δομές του Δήμου μας.
 • Αντίγραφο συμβολαίου απόκτηση κατοικίας ( όπου φαίνεται το εμβαδόν της κατοικίας)
 • Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου μίσθωσης του ακινήτου.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του εκμισθωτή,  ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσμεύεται να προσέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία για να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξης της μίσθωσης, προκειμένου να γίνει η επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου. Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος  της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ( σε περίπτωση που το ακίνητο είναι μισθωμένο) όπου θα δηλώνει περί δηλώσεως στην υπηρεσία της ισχύος της μίσθωσης.
 • Αντίγραφο Ε1 ( και τις πέντε σελίδες) της φορολογικής δήλωσης και εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους τα οποία θα πρέπει να προσκομίζεται  μια φορά τον χρόνο .
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα κρίνει απαραίτητο η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 

Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες Ν.4320/2015

      Προϋπουθέσεις

 • Να είναι κάτοικοι Παλ. Φαλήρου
 • Η απαλλαγή αφορά μόνον την κύρια οικία.

      Δικαιολογητικά

 • Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ( χορήγηση από τον Δήμο)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ( και τις δύο όψεις)
 • Τελευταίο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ στο όνομα του ενδιαφερομένου ( και τις δύο όψεις) .
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Αντίγραφο συμβολαίου απόκτηση κατοικίας ( όπου φαίνεται το εμβαδόν της κατοικίας)
 • Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου μίσθωσης του ακινήτου.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του εκμισθωτή,  ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσμεύεται να προσέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία για να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξης της μίσθωσης, προκειμένου να γίνει η επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου. Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος  της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ( σε περίπτωση που το ακίνητο είναι μισθωμένο) όπου θα δηλώνει περί δηλώσεως στην υπηρεσία της ισχύος της μίσθωσης.
 • Αντίγραφο Ε1 ( και τις πέντε σελίδες) της φορολογικής δήλωσης και εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους τα οποία θα πρέπει να προσκομίζεται  μια φορά τον χρόνο .
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα κρίνει απαραίτητο η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 

Μονογονεϊκες οικογένειες

Μονογονεϊκες οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό με ανήλικο τέκνο εκτός γάμου  μη αναγνωρισμένο ή με  παιδί ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία, ή σε κατάσταση χηρείας, η όταν  με δικαστική απόφαση αφαιρεί από τον έναν γονέα την  ολική επιμέλεια- γονική μέριμνα  του τέκνου λόγω ακαταλληλότητας, ( για να αποτραπεί ο κίνδυνος της σωματικής, πνευματικής, ή ψυχικής υγείας του τέκνου).

      Προϋπουθέσεις 

 • Να είναι κάτοικοι Παλ. Φαλήρου
 • Η απαλλαγή αφορά μόνον την κύρια οικία (πλήρης απαλλαγή με εισόδημα έως 15,000€  πέραν των 15,000€ απαλλαγή 50% .)

      Δικαιολογητικά

 • Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ( χορήγηση από τον Δήμο)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας , και τις δύο όψεις.
 • Τελευταίο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ στο όνομα του ενδιαφερομένου  και τις δύο όψεις .
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Αντίγραφο συμβολαίου απόκτηση κατοικίας  όπου φαίνεται το εμβαδόν της κατοικίας.
 • Αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης του ακινήτου νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ , σε περίπτωση που το ακίνητο εκμισθώνεται.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη,  ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσμεύεται να προσέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία για να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξης της μίσθωσης, προκειμένου να γίνει η επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου. Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος  της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του εκμισθωτή,  ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσμεύεται να προσέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία για να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξης της μίσθωσης, προκειμένου να γίνει η επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου. Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος  της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
 • Αντίγραφο Ε1  (και τις πέντε σελίδες) της φορολογικής δήλωσης, εκκαθαριστικό  τρέχοντος έτους τα οποία θα πρέπει να προσκομίζεται  μια φορά τον χρόνο .
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα κρίνει απαραίτητο η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 

Τρίτεκνοι

Τρίτεκνοι νοούνται όσοι έχουν 3 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

      Προϋπουθέσεις 

 • Να είναι κάτοικοι Παλ. Φαλήρου
 • Η απαλλαγή αφορά μόνον την κύρια οικία , (πλήρης απαλλαγή με εισόδημα έως 30,000€  πέραν των 30,000€ απαλλαγή 50% .)

      Δικαιολογητικά

 • Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ( χορήγηση από τον Δήμο)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας , και τις δύο όψεις.
 • Τελευταίο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ στο όνομα του ενδιαφερομένου  και τις δύο όψεις .
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Αντίγραφο συμβολαίου απόκτηση κατοικίας  όπου φαίνεται το εμβαδόν της κατοικίας.
 • Αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης του ακινήτου νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ , σε περίπτωση που το ακίνητο εκμισθώνεται.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη,  ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσμεύεται να προσέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία για να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξης της μίσθωσης, προκειμένου να γίνει η επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου. Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος  της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του εκμισθωτή,  ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσμεύεται να προσέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία για να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξης της μίσθωσης, προκειμένου να γίνει η επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου. Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος  της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
 • Αντίγραφο Ε1  (και τις πέντε σελίδες) της φορολογικής δήλωσης και εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους τα οποία θα πρέπει να προσκομίζεται  μια φορά τον χρόνο .
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα κρίνει απαραίτητο η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 

Πολύτεκνοι

      Προϋπουθέσεις 

 • Να είναι κάτοικοι Παλ. Φαλήρου
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ομοσπονδίας πολυτέκνων.
 • Η απαλλαγή αφορά μόνον την κύρια οικία.

      Δικαιολογητικά

 • Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ( χορήγηση από τον Δήμο)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας , και τις δύο όψεις.
 • Τελευταίο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ στο όνομα του ενδιαφερομένου  και τις δύο όψεις .
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Αντίγραφο συμβολαίου απόκτηση κατοικίας  όπου φαίνεται το εμβαδόν της κατοικίας.
 • Αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης του ακινήτου νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ , σε περίπτωση που το ακίνητο εκμισθώνεται.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη  ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσμεύεται να προσέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία για να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξης της μίσθωσης, προκειμένου να γίνει η επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου. Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος  της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του εκμισθωτή,  σε περίπτωση που το ακίνητο είναι μισθωμένο.
 • Αντίγραφο Ε1  (και τις πέντε σελίδες) της φορολογικής δήλωσης και  εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους τα οποία θα πρέπει να προσκομίζονται  μια φορά τον χρόνο .
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα κρίνει απαραίτητο η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 

 

 

Τέλος επί των Ακαθαρίστων Εσόδων Κέντρων Διασκέδασης

Δήλωση άρθρου 8 Ν. 1599/86 “περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος”
-Περιοδική ΦΠΑ
-Επιτυχής καταχώριση ΦΠΑ
– Έναρξη εφορίας για νέο κατάστημα


Τέλος Παρεπιδημούντων

Δήλωση άρθρου 8 Ν. 1599/86 “περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος”
-Περιοδική ΦΠΑ
-Επιτυχής καταχώριση ΦΠΑ


Τέλος Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων για Περίπτερα-Πανηγύρια

Αφορά τις θέσεις των πανηγυριών του Αγ. Αλεξάνδρου, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, των Ταξιαρχών, της Αγίας Βαρβάρας, της Αγίας Κυριακής και της Αγίας Τριάδας.
Θέσεις : 200€ ανά 4μετρο πάγκο
Θέσεις : 150€ ανά 4μετρο πάγκο
Απαραίτητα είναι:

 • Η ύπαρξη πρωτοκολλημένης αίτησης
 • Απόδειξη ταμειακής μηχανής
 • Βεβαίωση εναρξης εργασιών απο εφορία- Δ.Ο.Υ.

Για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων με:
Ψυγεία, παιχνίδια και σκαλιέρες έξω από τον κύριο χώρο των περιπτέρων μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ ‘ 19€ / τ.μ. / μήνα

Δημοτικός Φόρος

Επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα που ηλεκτροδοτούνται και εισπράττεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ.
Καθορίζεται από τον τύπο: εμβαδόν Χ συντελεστή Δ.Φ.

Τροποποίηση Τετραγωνικών Μέτρων

 1. Αίτηση (ιδιοκτήτη)
 2. Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ εξοφλημένο
 3. Συμβόλαιο (απλή προσκόμιση)
 4. Σε περίπτωση μείωσης τετραγωνικών υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, διότι μόνο ο ιδιοκτήτης δύναται να προχωρήσει σε μείωση των τετραγωνικών του ακινήτου.


Δικαιολογητικά όταν πρόκειται να γίνει ή έχει γίνει κατεδάφιση ακινήτων

 1. Συμβόλαιο κατεδαφισμένου ακινήτου (απλή προσκόμιση)
 2. Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ εξοφλημένο από όσους μετρητές υπήρχαν στο κατεδαφισμένο ακίνητο καθώς και το έντυπο διακοπής ρεύματος από τη ΔΕΗ
 3. Άδεια κατεδάφισης
 4. Άδεια οικοδομής νέου κτίσματος
 5. Αν το παλιό και μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο δηλωνόταν στη ΔΥΟ ως κενό, τότε προσκομίζεται το Ε2.

Δικαιολογητικά Συνένωσης Ακινήτων

 1. Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου με αριθμό παροχής
 2. Συμβόλαιο (απλή προσκόμιση)
 3. Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ εξοφλημένο από όσους μετρητές υπήρχαν
 4. Ταυτότητα του ιδιοκτήτη διότι η συνένωση μπορεί να γίνει μόνο από τον ιδιοκτήτη
 5. Σε περίπτωση συνένωσης οικοπέδων απαραίτητη είναι εκτός από την προσκόμιση συμβολαίων και η υπεύθυνη δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ή το διπλότυπο είσπραξης
 6. Έτος οικοδομικής άδειας

Διαχωρισμός Ακινήτων

 1. Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου με το νέο αριθμό παροχής του ενός ακινήτου
 2. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη στην οποία να δηλώνονται τα τ.μ. του άλλου ακινήτου
 3. Συμβόλαια (απλή προσκόμιση)
 4. Έτος οικοδομικής αδείας
 5. Ταυτότητα του ιδιοκτήτη διότι η συνένωση μπορεί να γίνει μόνο από τον ιδιοκτήτη
 6. Τελευταίος λογαριασμός ΔΕΗ εξοφλημένος

   

Ηλεκτροδότηση Διαμερισμάτων Νεοαναγειρόμενης Οικοδομής

 1. Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου με αριθμό παροχής του ενός ακινήτου (απαραίτητο είναι να γνωρίζετε ποιες ιδιοκτησίες π.χ. αποθήκη, γκαράζ, διαμέρισμα θα ηλεκτροδοτηθούν από τον ίδιο αριθμό παροχής)
 2. Ταυτότητα του δηλούντος τα τ.μ. των ακινήτων (απλή προσκόμιση)
 3. Έτος οικοδομικής αδείας
 4. Σε περίπτωση που η ηλεκτροδότηση αφορά κοινόχρηστους χώρους, απαραίτητα είναι εκτός από τα ανωτέρω και α) η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού με τα ακριβή τ.μ. των κοινόχρηστων χώρων ή μη που θα ηλεκτροδοτηθούν από τον κοινόχρηστο μετρητή της ΔΕΗ (σχετικό έντυπο δήλωσης θα παραλάβετε από την υπηρεσία μας) & β) η προσκόμιση του λογαριασμού της ΔΕΗ που ήταν εργοταξιακός

Επανασύνδεση Ηλεκτρικού Ρεύματος

 1. Ταυτότητα του ιδιοκτήτη, διότι η επανασύνδεση μπορεί να γίνει μόνο από τον ιδιοκτήτη
 2. Απόκομμα υπεύθυνης δήλωσης για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ή διπλότυπο είσπραξης
 3. Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου με αριθμό παροχής

Ένσταση προς τη Συμβιβαστική Επιτροπή για Πρόστιμα που επιβάλλει ο Δήμος

Η ένσταση απευθύνεται προς τη Συμβιβαστική Επιτροπή Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
Η προθεσμία είναι 20 ημερολογιακές ημέρες.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Εις τριπλούν φωτοτυπία το Διπλότυπο Είσπραξης
 2. 1,15€ Προνοίας Πειραιώς είτε από Δικηγόρο είτε από το Πρωτοδικείο Πειραιά
 3. 1,50€ Μεγαρόσημο από ΔΟΥ