Διαχωρισμός Ακινήτων

image_pdfimage_print

  1. Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου με το νέο αριθμό παροχής του ενός ακινήτου
  2. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη στην οποία να δηλώνονται τα τ.μ. του άλλου ακινήτου
  3. Συμβόλαια (απλή προσκόμιση)
  4. Έτος οικοδομικής αδείας
  5. Ταυτότητα του ιδιοκτήτη διότι η συνένωση μπορεί να γίνει μόνο από τον ιδιοκτήτη
  6. Τελευταίος λογαριασμός ΔΕΗ εξοφλημένος