Ποια είναι τα οφέλη από τη λειτουργία του θεσμού;

  • Καταπολέμηση της κακοδιοίκησης
  • Βελτίωση εξυπηρέτησης
  • Διασφάλιση αμεροληψίας
  • Διαφάνεια
  • Ήπια εξωδικαστική επίλυση διαφορών