Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια σκιάστρων- πέργκολων

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια σκιάστρων-
πέργκολων για τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου,
πρ. μελ. 74.400€ συμπ. ΦΠΑ.