Προκήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη συλλογή και διάθεση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου μας

Προκήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη συλλογή και διάθεση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου μας.

Περίληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

Έγκριση όρων της 158/2017 απόφασης οικονομικής επιτροπής του Δήμου.