Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας οργάνων και εξαρτημάτων παιδικών χαρών 2017