Πρόσκληση Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης

Πρόσκληση προς γονείς και κηδεμόνες περί εγγραφής

τέκνων στα συνταχθέντα Μητρώα Αρρένων

και υποβολή τυχόν ενστάσεων