ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ, ΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ, ΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ